اخبار

 آموزش طرح سامان خانواده ویژه مربیان،کارشناسان و طلاب حوزه فرهنگی کمیته امداد استان یزد در مجتمع مفتاح

آموزش طرح سامان خانواده ویژه مربیان،کارشناسان و طلاب حوزه فرهنگی کمیته امداد استان یزد

با حضور دکتر رحیمی نسب نماینده محترم آستان قدس رضوی و دبیر محترم طرح سامان خانواده استان یزد

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس