اخبار, چند رسانه ای

اختتامیه اجلاسیه روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان خراسان

 

 

 

 

اختتامیه اجلاسیه روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان خراسان و دوره آموزشی دانشگاه بینالود در مجتمع مفتاح مشهد مقدس