اخبار, چند رسانه ای

اردوی آموزشی حال خوب با حضور استاد داوود نژاد در مجتمع مفتاح

اردوی آموزشی حال خوب با حضور استاد داوود نژاد مشاور خانواده به مدت ۵ روز در مجتمع مفتاح برگزار شد.