اخبار, چند رسانه ای, گالری

اردوی فرهنگی آموزشی امور مساجد خراسان (بانوان)

 


اردوی فرهنگی آموزشی امور مساجد خراسان (بانوان)در مجتمع مفتاح مشهد مقدس