اخبار, چند رسانه ای, گالری

اردوی فرهنگی آموزشی طلاب خارجی جامعه المصطفی با حضور آیت الله امامی 

اردوی فرهنگی آموزشی طلاب خارجی جامعه المصطفی با حضور آیت الله امامی

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس