اخبار, چند رسانه ای

بازدید سرتیپ دوم محمدرضا معصومی

بازدید سرتیپ دوم محمدرضا معصومی فرمانده محترم منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا علیه السلام

و هیئت همراه از مجتمع مفتاح مشهد مقدس،

و مذاکرات انجام شده در مورد احداث باند هلی پد در مجتمع مفتاح