اخبار, چند رسانه ای

برگزاری کلاس آموزشی (دیسک disc) رفتار شناسی با حضور دانش آموزان باشگاه ستارگان

 

برگزاری کلاس آموزشی (دیسک disc) رفتار شناسی با حضور دانش آموزان باشگاه ستارگان

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس