مسئول روابط عمومی پروژه های مشهد
جناب آقای سجاد رمضان زاده

۰۹۱۵۰۴۷۵۱۳۶

مدیر داخلی مجتمع مفتاح مشهد
جناب آقای غلامی

۰۹۱۵۱۱۰۲۹۰۸

مدیر داخلی هتل امام رضا(ع)
جناب آقای قاسمی

۰۹۱۵۹۰۷۰۸۳۶

مسئول پذیرش مجتمع مفتاح

جناب آقای سجاد عابد

09156516084

آدرس مجتمع مفتاح

طرقبه،جاده ازغد بعد از کارخانه قارچ، تابلو مجتمع مفتاح

شماره تماس: ۲_۰۵۱۳۴۲۲۸۲۰۰

آدرس: هتل امام رضا(ع)

مشهد، میدان ۱۷ شهریور تقاتع شیرودی و صدر _نبش مجتمع تجاری آسمان ۲
شماره تماس: ۳_۰۵۱۳۳۳۸۰۹۰۰