مسئول روابط عمومی پروژه های مشهد
جناب آقای سجاد رمضان زاده

۰۹۱۵۰۴۷۵۱۳۶

مدیر داخلی مجتمع مفتاح مشهد
جناب آقای غلامی

۰۹۱۵۱۱۰۲۹۰۸

مدیر داخلی هتل امام رضا(ع)
جناب آقای سجاد عابد

09156516084

مسئول پذیرش مجتمع مفتاح

جناب آقای علی مصور

09150767413

آدرس مجتمع مفتاح

طرقبه،جاده ازغد بعد از کارخانه قارچ، تابلو مجتمع مفتاح

شماره تماس: ۲_۰۵۱۳۴۲۲۸۲۰۰

آدرس: هتل امام رضا(ع)

مشهد، میدان ۱۷ شهریور تقاتع شیرودی و صدر _نبش مجتمع تجاری آسمان ۲
شماره تماس: ۳_۰۵۱۳۳۳۸۰۹۰۰