اخبار, چند رسانه ای

اجلاسیه روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان خراسان رضوی

 

اجلاسیه روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان خراسان رضوی با حضور مدیر کل آموزش پرورش و مجمع عمومی جامعه قاریان قرآن مشهد به تعداد ۶۰۰ نفر در مجتمع مفتاح مشهد مقدس