اخبار, چند رسانه ای, گالری

جلسه سخنرانی و پاسخ به سوالات با حضور سخنگوی محترم دولت جناب آقای دکتر بهادری جهرمی در جمع طلاب طرح ولایت 

جلسه سخنرانی و پاسخ به سوالات با حضور سخنگوی محترم دولت جناب آقای دکتر بهادری جهرمی در جمع طلاب طرح ولایت

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس.