اخبار, چند رسانه ای

حضور استاندار محترم استان خراسان رضوی در مجتمع مفتاح

 

حضور استاندار محترم استان خراسان رضوی، امام جمعه محترم، رئیس محترم دادگستری و دادستان محترم شهرستان طرقبه درجلسه آموزشی فرماندار های استان خراسان رضوی.