اخبار, چند رسانه ای

دروه آموزشی مدرسه علمیه رشددر مجتمع مفتاح مشهد مقدس

 

 

دروه آموزشی مدرسه علمیه رشد با حضور حجت السلام والمسلمین حاج آقای مجتبی مصباح یزدی

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس