اخبار, چند رسانه ای

دوره آموزشی بسیجیان محترم گردان های تیپ مستقل امام صادق (علیه السلام)

 

 

دوره آموزشی بسیجیان محترم گردان های تیپ مستقل امام صادق (علیه السلام)و طلاب گرامی جامعه المصطفی، با برنامه های متنوع آموزشی، رزمی

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس.