اخبار, چند رسانه ای

دوره آموزشی معاونین اجرایی مدارس علمیه استان سمنان در مجتمع مفتاح

دوره آموزشی معاونین اجرایی مدارس علمیه استان سمنان در مجتمع مفتاح مشهد مقدس برگزار گردید.