اخبار, چند رسانه ای

دوره یک روزه فرهنگی آموزشی مدیران مدارس دخترانه و پسرانه آموزش و پرورش ناحیه ۶ مشهد

دوره یک روزه فرهنگی آموزشی مدیران مدارس دخترانه و پسرانه آموزش و پرورش ناحیه ۶ مشهد به تعداد ۲۶۰ نفر

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس.