اخبار

سخنرانی حضرت آیت الله رجبی ریاست محترم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 

سخنرانی حضرت آیت الله رجبی ریاست محترم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در جمع طلاب و اساتید طرح ولایت ۱۴۰۱طلاب ایرانی و جامعه المصطفی و بازدید از بخشهای مجموعه مفتاح