اخبار, چند رسانه ای, گالری

سخنرانی دکتر مهدی احمد خان بیگی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

سخنرانی دکتر مهدی احمد خان بیگی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

در جمع طلاب طرح ولایت

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس