اخبار, چند رسانه ای

 مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از دو اردوی آموزشی و فرهنگی

 

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از دو اردوی آموزشی و فرهنگی

۱_ مدرسه علمیه رشید هجری

۲_ حوزه علمیه حضرت معصومه (س)

با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، راویتگری دفاع مقدس، تیراندازی، تنابکشی، والیبال و… در مجتمع مفتاح مشهد مقدس