اخبار, چند رسانه ای

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از سه اردوی آموزشی و فرهنگی 

 

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از سه اردوی آموزشی و فرهنگی

۱_ معلمان نمونه آموزش پرورش ناحیه 6 مشهد

۲_ مدرسه متوسطه اول منجی

۳- مدرسه علمیه جوادالائمه (ع) گلبهار

با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، درس اخلاق، بازی گروهی، تنابکشی، والیبال و… در مجتمع مفتاح مشهد مقدس