اخبار, چند رسانه ای, گالری

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از سه اردوی آموزشی و فرهنگی

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از سه اردوی آموزشی و فرهنگی

۱_ نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

۲_ گروه حفظ آثار نیروهای مسلح

۳_ مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، اهدای جوایز، مسابقات متنوع، تیراندازی و… در مجتمع مفتاح مشهد مقدس