اخبار, گالری

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از سه اردوی آموزشی و فرهنگی

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از سه اردوی آموزشی و فرهنگی

۱_ گروه علمی پژوهشی دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی

۲_ طلاب محترم جامعه المصطفی العالمیه

۳_ باشگاه ورزشی عالی مقام مشهد

با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، مسابقات متنوع، تیراندازی و… در مجتمع مفتاح مشهد مقدس