اخبار, چند رسانه ای

 مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از سه اردوی آموزشی و فرهنگی

 

 

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از سه اردوی آموزشی و فرهنگی

۱_ موسسه بنیاد علوی

۲_ بسیج ثارالله

۳_ مدیران آموزش و پرورش ناحیه۲

با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در مجتمع مفتاح مشهد مقدس