اخبار, چند رسانه ای

 مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از هفت اردوی آموزشی و فرهنگی

 

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از هفت اردوی آموزشی و فرهنگی

1- دبیرستان شاهد حکمت

2- مدرسه علمیه الزهرا (س) بجنورد

3- موسسه بنیاد علوی

4- مدرسه پسرانه قرآنی ملکوت

5- مدرسه علمیه عباسقلی خان

6- مسجد ولیعصر

7- خیریه همسایه آفتاب

با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی ، تیراندازی، تنابکشی، والیبال و… در مجتمع مفتاح مشهد مقدس