اخبار, چند رسانه ای

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از پنج اردوی آموزشی و فرهنگی

 

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از پنج اردوی آموزشی و فرهنگی

۱_ سازمان تبلیغات اسلامی تایباد

۲_ آموزش پرورش ناحیه 2

۳- پایگاه بسیج مالک اشتر برادران

۴- پایگاه بسیج مالک اشتر خواهران

۵- دبستان تعلیم و تذکیه

با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، پخش فیلم سینمایی خیمه، تیرندازی، بازی گروهی، تنابکشی، والیبال و… در مجتمع مفتاح مشهد مقدس