اخبار, چند رسانه ای

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از چهار اردوی آموزشی و فرهنگی

 

مجتمع مفتاح افتخار پذیرایی از چهار اردوی آموزشی و فرهنگی

۱_ دبیرستان هاشمی نژاد

۲_ مدرسه علمیه الزهرا (س)

۳_ چایخانه حضرت رضا (ع)

۴_ اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی

با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در مجتمع مفتاح مشهد مقدس