اخبار, چند رسانه ای

مراسم پنج شنبه های شهدایی مفتاح

 

مراسم پنج شنبه های شهدایی مفتاح
با حضور
۱_نوجوان‌های حاشیه شهر مشهد مقدس
۲_مربیان حلقه‌های صالحین طرقبه و شاندیز
۳_حوزه علمیه باقرالعلوم تهران
در مجتمع مفتاح مشهد مقدس