اخبار, چند رسانه ای, گالری

همایش معاونین اجرایی سنجش و ارزشیابی آموزش پرورش ناحیه۷ مشهد

 

 

همایش معاونین اجرایی سنجش و ارزشیابی آموزش پرورش ناحیه۷ مشهد با حضوررئیس اداره کل سنجش و ارزشیابی خراسان رضوی جناب آقای فاطمی نژاد و ریاست اداره آموزش پرورش ناحیه ۷ جناب آقای مرتضی نظر نژاد در مجتمع مفتاح در حال برگزاری می باشد.