اخبار, چند رسانه ای

ورود دوره تبلیغی جهادی

اردو یک روزه گروه تبلیغی جهادی راه سعادت استان خراسان رضوی با حضور خانواده در مجتمع مفتاح مشهد مقدس

دیدگاهتان را بنویسید