اخبار

پشتیبانی و تهیه ی اقلام مورد نیاز اردوهای آموزشی مدارس علمیه ی قم مستقر در مشهد مقدس توسط مدیریت اجرایی مشهد 

 

پشتیبانی و تهیه ی اقلام مورد نیاز اردوهای آموزشی مدارس علمیه ی قم مستقر در مشهد مقدس توسط مدیریت اجرایی مشهد

 

– اردوی مدرسه علیمه رسالت مستقر در مجتمع مفتاح

 

– اردوی مدرسه علمیه امام خمینی(ره)گلپایگان مستقر در مجتمع مفتاح

 

– اردوی آموزشی کادر مدارس علمیه هرمزگان مستقر در مجتمع مفتاح

 

– اردوی مدرسه علمیه امام جعفر صادق (ع) مستقر در حسینیه ثامن الائمه

 

– اردوی مدرسه علمیه فاطمی قم مستقر در حسینیه سربازان حسینی

 

-اردوی مدرسه علمیه شهید صدوقی فاز ۵ مستقر در دبستان گوهر شاد