عنوان:پایگاه اطلاع رسانی مجتمع مفتاح مشهد
وب‌سایت:https://www.tasharof.ir
پیش فاکتور
تلفن:۲_۰۵۱۳۴۲۲۸۲۰۰
آدرس:مشهد طرقبه،جاده ازغد بعد از کارخانه قارچ، تابلو مجتمع مفتاح
کدپستی:1234567890
گیرنده: - - -
ردیفشناسه فاکتورمحصولابعادقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب