اخبار, چند رسانه ای

دوره آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای بخش طرقبه

دوره آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای بخش طرقبه
با حضور فرماندار محترم شهرستان بینالود (طرقبه-شاندیز) جناب آقای مهندس حسینی
در مجتمع مفتاح مشهد مقدس