اخبار, چند رسانه ای

اردو دانش آموزان ، مربیان و اعضا شورای ازغد

 

اردو دانش آموزان ، مربیان و اعضا شورای ازغد و برگزاری جشن تکلیف دختران روستای ازغد
در مجتمع مفتاح مشهد مقدس.