اخبار, چند رسانه ای

حضور فرمانده انتظامی خراسان رضوی


حضور فرمانده انتظامی خراسان رضوی سردار تقوی مقدم و هیئت همراه در مجتمع مفتاح مشهد مقدس