اخبار, چند رسانه ای

دوره فارغ التحصیلان البلاغه المبین

دوره فارغ التحصیلان البلاغه المبین دفتر مقام معظم رهبری در عراق ( نجف اشرف )
در مجتمع مفتاح مشهد مقدس