اخبار

اردوی آموزشی طلاب تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)

اردوی آموزشی طلاب تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)استان یزد در مجتمع مفتاح مشهد مقدس