اخبار, چند رسانه ای

دوره آموزشی ویژه بخشداران محترم شهرستان های استان خراسان رضوی

 

دوره آموزشی ویژه بخشداران محترم شهرستان های استان خراسان رضوی در مجتمع مفتاح مشهد مقدس.