مسئول پذیرش مجتمع مفتاح: آقای حسن درخت بید

09158064697

روابط عمومی: آقای رمضان زاده

09150475136

مدیریت داخلی مجتمع مفتاح: جناب آقای غلامی

⁦0 915 110 2908

ایمیل:

info@tasharof.ir

آدرس: مجتمع مفتاح

طرقبه،جاده ازغد بعد از کارخانه قارچ، تابلو مجتمع مفتاح

شماره تماس: 2_05134228200

آدرس: هتل امام رضا(ع)

مشهد، میدان 17 شهریور تقاتع شیرودی و صدر _نبش مجتمع تجاری آسمان 2

شماره تماس:3_05133380900