اخبار, چند رسانه ای

اردوی آموزشی جامعه المصطفی آشتیان

 

اردوی آموزشی جامعه المصطفی آشتیان
در مجتمع مفتاح مشهد مقدس