اخبار, چند رسانه ای

حضور طلاب خواهران و برادران جامعه المصطفی قم و اصفهان

حضور طلاب خواهران و برادران جامعه المصطفی قم و اصفهان ، زیارت قبور شهدا گمنام به تعداد دویست و پنجاه نفر در مجتمع مفتاح مشهد مقدس