اخبار, چند رسانه ای

 برگزاری دوره آموزشی طرح ولایت طلاب سراسر کشور در مجتمع مفتاح

برگزاری دوره آموزشی طرح ولایت طلاب سراسر کشور و همچنین دوره آموزشی مدرسه علمیه کاظمیه استان یزد .

جلسه آموزشی فرماندار های محترم استان خراسان رضوی

باحضور معاون محترم استاندار و فرماندار محترم مشهد مقدس به مدت دو روز

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس در حال برگزاری می باشد .