اخبار, چند رسانه ای

افتخار پذیرایی از سه اردوی آموزشی درمجتمع مفتاح

افتخار پذیرایی از سه اردوی آموزشی

۱_دانشگاه ادیان و مذاهب قم

۲_جامعه المصطفی خواهران

۳_مدرسه خاتم الانبیا سپاه یزد

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس را داریم.