اخبار, چند رسانه ای

سومین گروه برنامه فرهنگی تربیتی دانش آموزان دبیرستان شهید هاشمی نژاد

سومین گروه برنامه فرهنگی تربیتی دانش آموزان دبیرستان شهید هاشمی نژاد همراه با برنامه ورزشی و تیر اندازی در کنار مرقد مطهر شهدای گمنام مجتمع مفتاح مشهد