اخبار, چند رسانه ای

بازدید حضرت آیت الله سید محمدکاظم مدرسی

بازدید حضرت آیت الله سید محمدکاظم مدرسی از مجتمع فرهنگی اقامتی امام رضا (علیه السلام)